โครงการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยม-ลำน้ำน่าน ของกรมชลประทาน

เป็นงานศึกษาจัดทำแผนรวมการแก้ไขบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลำน้ำยม-ลำน้ำน่าน และคัดเลือกโครงการ เพื่อมาศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ-ออกแบบในระดับ Detail Design จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำท้ายทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย โครงการปรับปรุงคลองโคกช้าง-แม่น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมทั้งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์

water04_resize

water04_02_resize

Share the love, romance, and fun while you are planning the biggest day of your https://spying.ninja/hack-phone/ life