โครงการจ้างศึกษาสำรวจ ออกแบบอ่างเก็บน้ำและวางเครือข่ายการบริการน้ำของจังหวัดพังงา โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขมิ้น ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ของกรมชลประทาน

เป็นการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design Drawing ) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง  โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขมิ้น  เป็นเขื่อนปิดกั้นคลองคึกคัก  มีความจุเก็บกักน้ำ 19.94 ล้าน ลบ.ม และระบบส่งน้ำด้วยท่อยาวรวม  30.15 กม.ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึกคัก และบางส่วนตำบลบางม่วง จังหวัดพังงา

 

water10_resize

 

We’ve demonstrated success, but then somehow we’re viewed as related service autocratic instead of decisive, said ms