งานสำรวจ/ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมชลประทาน

เป็นงานสำรวจ และออกแบบรายละเอียดอ่างเก็บน้ำ  ห้วยมงคล และอาคารประกอบ  พร้อมทั้งระบบส่งน้ำด้วยท่อยาวรวม 19.58 กม. พื้นที่ชลประทาน 5,952 ไร่

water03_resize

The college board took issue with the princeton review’s practice http://essayprofs.com/ offering for the test, which will be administered for the first time next march