โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน

เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)จังหวัดจันทบุรี จำนวนงาน 2 สัญญา ประกอบด้วย  งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ  สัญญาที่ 1  และงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ โดยมีขอบเขตงานในการควบคุมงานของที่ปรึกษา ดังนี้

1)     การตรวจสอบ-แก้ไขแบบก่อสร้าง

2)     การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการก่อสร้าง

3)     การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision)

4)     การส่งมอบงานให้ฝ่ายบำรุงรักษา

  สำหรับองค์ประกอบโครงการประกอบด้วย คลองผันน้ำสายใหม่จากแม่น้ำจันทบุรีบริเวณหน้าฝายยาง ผ่านทุ่งลาซาล  ทุ่งสระบาปต่อเชื่อมคลองอ่างไปออกทะเลบริเวณตำบลหนองบัว  เป็นคลองดินขุด มีชานคลองกว้าง 4 เมตร  ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่จะผันจากแม่น้ำจันทบุรี  300 ลบ.ม./วินาที  พร้อมถนนบนคันคลองทั้งสองด้าน  รวมทั้งอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่   ประตูระบายน้ำ  สถานีสูบน้ำ สะพานรถยนต์  เป็นต้น

 

service08_01 service08_02 service08_03 service08_04 service08_05 service08_06 service08_07 service08_08

service08_09 service08_10

By continuing race to the top, the federal government shows it can be a partner in reform and work to uphold the integrity of the program so that these resources are used as intended and help leverage change, he said in the statement